SEKCJA PORZĄDKOWA
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Opiekunem sekcji z ramienia Rady Pedagogicznej jest Pani profesor Joanna Zielińska.
 
Sekcja zajmuje się :
  • Ustalaniem oraz kontrolą realizacji dyżurów w trakcie uroczystości szkolnych
  • Kontrolą zmiany obuwia na terenie szkoły
  • Współpracą z wychowawcami klas oraz kierownictwem szkoły w realizacji zadań regulaminowych