SPRZEDAWCA

Sprzedawca potrafi wykonywać czynności dotyczące profesjonalnej obsługi klientów, prowadzenia transakcji kupna- sprzedaży , obsługi urządzeń sklepowych , podejmowania działań marketingowych oraz organizowania własnego stanowiska pracy, zgodnie z przepisami i zasadami bhp, ergonomii , p.poż i ochrony środowiska. Posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynku, towaroznawstwa, sporządzania dokumentacji handlowej, technik IT, przepisów prawa handlowego, przyjmowania i wydawania towarów, przyjmowania skarg i reklamacji, prowadzenia negocjacji, zasad współpracy z kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi .

Celem kształcenia w zawodzie jest przygotowanie do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych o charakterze usługowym, dlatego też w cyklu nauki przyszły sprzedawca rozwija kompetencje interpersonalne i umiejętność posługiwania się językiem obcym, uczy się odpowiedzialności, dyscypliny, dbałości o ład i porządek otoczenia, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz budowania pozytywnych relacji z klientami.

Sprzedawca to zawód dający gwarancję zatrudnienia i atrakcyjnych zarobków. Absolwent może pracować zarówno w punktach sprzedaży detalicznej, jak i hurtowej, w magazynach oraz działach handlowych przedsiębiorstw. Może być zatrudniony jako handlowiec, sprzedawca, kasjer, przedstawiciel handlowy lub prowadzić własną działalność gospodarczą.