SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

Celem klubu jest propagowanie idei integracji europejskiej. Członkami klubu są uczniowie klas hotelarskich i wszyscy inni zainteresowani tą tematyką. Klub powstał w szkole jeszcze długo przed polską akcesją do Unii Europejskiej, która przypomnijmy miała miejsce 1 maja 2004 roku. 

Opiekunem klubu jest : p. profesor Maria Kadłubowska.

Cele  Szkolnego Klubu Europejskiego :
 • ukazanie historii europejskich  dążeń integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesu jednoczenia w ramach Unii Europejskiej.
 • rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i dużej ojczyzny.
 • pokazanie miejsca Polski w strukturach europejskich i realnych korzyści z członkowstwa w UE.
 • analiza rynków pracy i możliwości dalszej nauki w krajach UE.
 • poznawanie tradycji, historii i teraźniejszości poszczególnych krajów UE.
Sposoby aktywności klubu :
 • europejski dzień języków obcych
 • współpraca z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi
 • dni europejskie w szkole – prezentacja kolejnych krajów członkowskich UE
 • informacja europejska
 • wycieczki
 • lekcje europejskie prowadzone podczas zajęć z geografii, języków obcych i wiedzy o społeczeństwie