ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 im. dr. A. Troczewskiego

w kutnie

Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy: szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

NASZA SZKOŁA:

Ma certyfikat
innowacyjnej szkoły zawodowEJ
na rynku pracy

JEST wyposażona
w specjalistyczny sprzęt, pracownie do kształcenia przedmiotów zawodowych

TO nowoczesne pracownie przedmiotowe,
językowe
i ekopracowniA

Umożliwia uzyskanie dodatkowych kwalifikacji na kursach: Barmańskim
i baristycznym

KIERUNKI KSZTAŁCENIA :

TECHNIKUM ZAWODOWE:

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK LOGISTYK


TECHNIK
HOTELARSTWA

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

branżowa szkoła i stopnia


KUCHARZ


MAGAZYNIER - LOGISTYK

KONTAKT

ul. T. Kościuszki 11,
99-300 Kutno

(24) 355 59 61

sekretariat@troczewski2.pl