SZKOLNE KOŁA

KOŁO PCK

KOŁO HOTELARSKO - TURYSTYCZNE

KOŁO LIGI OCHRONY PRZYRODY

KOŁO CARITAS

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

KOŁO LIGI OBRONY KRAJU

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SEKCJA PORZĄDKOWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SEKCJA KULTURALNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SEKCJA INFORMACYJNO - DZIENNIKARSKA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SEKCJA KRONIKARSKA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SEKCJA FOTOGRAFICZNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SEKCJA PLASTYCZNO - DEKORATORSKA