KOŁO HOTELARSKO - TURYSTYCZNE

Szkolne Koło Hotelarsko – Turystyczne działa w szkole pod kierunkiem p. profesor Aleksandra Szymczak, członkami koła są uczniowie klasy Technikum zawodowego – technik hotelarstwa.
 
Podstawowym celem SKHT jest propagowanie wiedzy o tematyce hotelarskiej i turystycznej.
Działania podejmowane w ramach pracy koła:
 
  • Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej oraz udział w  Młodzieżowych Rajdach Pieszych.
  • Przygotowywanie materiałów informacyjnych o kierunku technik hotelarstwa na Drzwi Otwarte w szkole.
  • Aktualizowanie szkolnej strony internetowej dotyczącej Szkolnego Koła Hotelarsko – Turystycznego.
  • Organizowanie wycieczek przedmiotowych.
  • Przygotowywanie młodzieży do udziału w Olimpiadzie wiedzy hotelarskiej organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy przy współpracy Polskiej Izby Hotelarstwa w Warszawie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak w Kołobrzegu.
  • Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim, udział uczniów klas hotelarskich w „ Wielkiej Lekcji Geografii” organizowanej przez tę uczelnię– wykłady z elementami turystyki.