SEKCJA INFORMACYJNO - DZIENNIKARSKA
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Opiekunem sekcji informacyjno-dziennikarskiej Samorządu Uczniowskiego jest pani Karolina Charążka. 

Do zadań członków sekcji należy przekazywanie informacji o aktualnych wydarzeniach w szkole i poza szkołą, o planowanych przedsięwzięciach Samorządu Uczniowskiego, redagowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły i na Facebooku oraz okazjonalnie wydawanie szkolnej gazetki.

Jeśli chcecie sprawdzić swoje możliwości w dziedzinie dziennikarstwa, zachęcamy do współpracy. 

Wszelkich informacji udziela p. Charążka.