SEKCJA FOTOGRAFICZNA
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Sekcja fotograficzna – opiekun: p. profesor Aleksandra Trukawa
 
Celem sekcji jest dokumentowanie wydarzeń szkolnych, zamieszczanie informacji i zdjęć na szkolnej stronie internetowej oraz portalu społecznościowym facebook, propagowanie sztuki fotograficznej.