SEKCJA FOTOGRAFICZNA
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Sekcja fotograficzna – opiekunowie: p. prof. Elżbieta Golis i p. prof. Mirosław Ziębiński
 
Przewodniczący sekcji fotograficznej – Anna Wadas kl. II TZ – technik hotelarstwa
 
– członkowie: Beata Szadkowska z kl. II TZ – technik hotelarstwa
 
Celem sekcji jest dokumentowanie wydarzeń szkolnych, zamieszczanie informacji i zdjęć na szkolnej stronie internetowej oraz portalu społecznościowym facebook, propagowanie sztuki fotograficznej.