SZKOLNE KOŁO CARITAS

Szkolne Koło Caritas działa w szkole od 2016 r.
Opiekunem koła jest p. A. Tondyra- Plewa , wpółpraca p.Marek Kamiński.
Asystentem kościelnym jest ks. Proboszcz Mirosław Romanowski z parafii pw/ Św. Jana Chrzciciela
w Kutnie.
W Roku szkolnym 2021/22 w zarządzie SKC są uczennice kl. III TZ hot PG:
Michalina Andrzejczak, Agata Wojtunik i Wiktoria Jędrzejczak
Działania podjęło 15 uczennic z TZ ( I,II, III kl.) oraz 3 współpracowników Koła ( III TZ)
W I półroczu udało się przeprowadzić następujące akcje:

– Zbiórka do puszki na rzecz chorej na nowotwór K. Barylskiej ( Siepomaga) zebrano- 397,21 zł
– Kwesta na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie dn. 30.11.21 ( Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej)
– Zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt z Domu Tymczasowego : ” Felkowy Stryszek „
Dary przekazano w dn. 08.12.21 r
– Wykonanie stroików i ozdób świątecznych na Kiermasz Mikołajkowy
Pozyskano kwotę – 271, 49 zł przekazano na upominek świąteczny dla chłopca Juliena Orlando z Madagaskaru ( 100 zł- Adopcja Serca) pozostałą kwotę wykorzystano do przygotowania upominków świątecznych dla dzieci z Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ” Tęcza w Kutnie (słodycze, kosmetyki) Dary te oraz zebrane w szkole gry planszowe i pluszaki przekazano w dniu 21.12.21r
-Aktualizacja gabloty na temat pracy Wolontariatu i działań Szkolnego Koła Caritas
( Upamiętnienie Patrona SKC – Jana Pawła II, aktualności, zdjęcia z akcji)

Dziękujemy wszystkim za wspieranie działań naszego Koła !

Zabawy Walentynkowo – Karnawałowe
 
Członkowie Szkolnego Koła Caritas w okresie karnawału zadbali o poprawę humoru u osób starszych oraz dzieci.
 
11 lutego odwiedziliśmy panie w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Siostry Albertynki w Kutnie. Tego dnia obchodzony jest Dnień Chorego, ale dodatkowo świętowaliśmy „Walentynki”.
 
Panie otrzymały laurki w kształcie serca oraz słodkie upominki. Podczas spotkania w świetlicy DPS  zaprezentowano program słowno-muzyczny w wykonaniu uczennic z kl. IV TZ technik hotelarstwa: Beaty Szadkowskiej, Ewy Wiśniewskiej i Justyny Pasiewicz.
 
13 lutego Szkolne Koło Caritas po opieką p. A. Tondyry-Plewa zorganizowało Zabawę Karnawałowo – Walentynkową dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kutnie.
 
Przygotowaliśmy upominki walentynkowe, śmieszne zabawy rekreacyjne oraz karnawałową muzykę. Podczas spotkania pomagały uczennice kl. III TZa: Karolina Gołębiewska, Marika Dolatowska; Katarzyna Gołębiewska
z kl. I BS kucharz oraz Paulina Stolińska i Klaudia Gołębiewska z kl. I TZ żug 5.
 
Spotkania przebiegały w miłej atmosferze i przyniosły wiele radości.
Dziękujemy wszystkim którzy pomagali w przygotowaniu upominków i zaangażowali się w przebieg zabaw.
1 czerwca 2017 r. odwiedziliśmy dzieci przebywające na leczeniu w Oddziale Pediatrycznym szpitala w Kutnie. Przekazaliśmy zabawki oraz zebrane w szkole dary. 
 
W akcję Szkolnego Koła Caritas „Podaruj maskotkę dzieciom” zaangażowały się uczennice II klasy TZ-żug: Sylwia Ładzikowska, Monika Domżał oraz klasy III TZ-żug: Katarzyna Misztal i Małgorzata Włodarczyk.
 
Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali dary. Dzięki Wam moglibyśmy w tym szczególnym dniu sprawić dzieciom miłą niespodziankę.
W dniu 24 października 2016 r. członkowie Szkolnego Koła Caritas przeprowadzili akcję sprzedaży ciast i ciasteczek, z której dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne.
 
Należy podkreślić, że to przedsięwzięcie zostało zorganizowane z inicjatywy uczennic z klasy IV TZ kelner – Mariki Melson i Marzeny Śliwickiej, które upiekły pyszne ciasta, natomiast w akcję sprzedaży dodatkowo zaangażowane były Oliwia Pawlak i Natalia Piotrowska z kl. I TZ żug.
 
Najbliższym zadaniem Szkolnego Koła Caritas będzie organizacja zabawy andrzejkowej dla dzieci przebywających w Placówce Wychowawczo-Opiekuńczej „Tęcza”.
 
Dziękujemy za wsparcie każdej naszej akcji.
Szkolne Koło Caritas rozpoczęło swoje pierwsze akcje w tym roku szkolnym. Opiekun koła, pani prof. Aleksandra Tondyra – Plewa, podkreśla, że praca w kole uczy miłości bliźniego, tolerancji i zrozumienia, poszanowania drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego pomocy oraz szukania okazji do czynienia dobra. Pracując w zespole wolontariuszy młodzież uczy się też wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności, podejmowania własnych inicjatyw oraz budowania właściwej hierarchii wartości.
 
Dlatego cieszy niezmiernie fakt, że szczególnie chętnie do działań wolontariatu włączyli się uczniowie klas pierwszych. Odwiedzają oni w każdy piątek starsze osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Kutnie.
 
Rozmowa i towarzyszenie osobom samotnym to zadanie dla osób szczególnie wrażliwych i otwartych. Nie każdy też potrafi poświęcić swój wolny czas dla innych, niosąc bezinteresowną pomoc.
 
Opiekun S K C życzy dużo zapału niezbędnego do realizacji kolejnych zadań oraz zachęca do dalszej współpracy.
W naszej szkole od 13.12.2006r działa Szkolne Koło Caritas. Głównym celem pracy Koła jest uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka, na jego potrzeby, na krzywdę i cierpienie.
 
Działalność członków Koła oparta jest na zasadach wolontariatu i na autentycznym zaangażowaniu młodzieży na rzecz potrzebujących.
 
Opiekunem Szkolnego Koła Caritas jest p. Aleksandra Tondyra-Plewa.
 
Asystentem kościelnym Koła jest ks. M.Romanowski z parafii pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Kutnie.
 
Członkowie odwiedzają dzieci z Kutnowskiej Placówki Opiekuńczej oraz starsze osoby w Domu Opieki Społecznej.
 
Włączamy się do różnego typu akcji charytatywnych na terenie szkoły oraz parafii Św. Jana Chrzciciela w Kutnie.
 
Naszym patronem jest Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia.
 
Nauczanie naszego patrona Staramy się promować na terenie szkoły poprzez uczczenie rocznic związanych z Jego  pontyfikatem. 
 
Bezinteresowna pomoc wypływająca z serca stanowi rzeczywistą realizację przykazania miłości.