„Człowiek jest tyle wart

                        ile może dać drugiemu człowiekowi..”

Koło PCK jest cenną formą pracy z uczniami, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Młodzież w wieku dorastania potrzebuje pozytywnych wzorców, możliwości samorealizacji oraz zadysponowania potencjału energii i pomysłów. Wystarczy wskazać jej właściwą drogę działań, a praca w kole PCK daje taką możliwość.

Pomoc drugiemu człowiekowi jest hasłem przewodnim, które przyświeca Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, dlatego staramy się podejmować działania mające na celu propagowanie idei humanitaryzmu.

Program koła zawiera:

– propagowanie zdrowego stylu życia poprzez propagowanie zdrowego odżywiania się, zasad zdrowych form spędzania wolnego czasu,

– popularyzacja wiedzy dotyczącej szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków lub innych środków odurzających

– popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

– propagowanie idei wolontariatu

– upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa

– kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy przejawiającej się we wrażliwości na drugiego człowieka

– wyrabianie gotowości do niesienia pomocy.

Opiekunami koła są: p. Agnieszka Mularczyk oraz p. Anna Sujecka