SEKCJA KRONIKARSKA
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Opiekun: p. prof. Monika Żuber
 
Zadaniem sekcji jest systematyczne rejestrowanie i zapisywanie wszystkich ciekawych, istotnych, interesujących wydarzeń z życia szkoły. Ponieważ dużo się u nas dzieje – pracy jest sporo. Wydatnie pomagają nam sekcje fotograficzna i kulturalna. Dzięki temu i naszej inwencji pozostawiamy dla potomnych barwny, kolorowy, rzetelny zapis naszej bytności w szkole, który można prześledzić na stronach wielu tomów kronik.