SEKCJA KRONIKARSKA
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Opiekun: p. prof. Monika Żuber
 
Przewodnicząca sekcji kronikarskiej – Kaja Górska kl. IA – technik żywienia i usług gastronomicznych
 
Członkowie:
1. Marika Dolatowska  kl. IA – technik żywienia i usług gastronomicznych

2. Wiktoria Kucharska kl. IA – technik żywienia i usług gastronomicznych

3. Kamil Kumorowski kl. IA – technik żywienia i usług gastronomicznych

4. Jakub Jędrachowicz kl. IA – technik żywienia i usług gastronomicznych

5. Marcelina Kowalczyk kl. IA – technik żywienia i usług gastronomicznych

6. Karolina Gołębiewska kl. IA – technik żywienia i usług gastronomicznych

7. Mateusz Łazikowski kl. IA – technik żywienia i usług gastronomicznych

8. Gabriela Milczarska kl. IA – technik żywienia i usług gastronomicznych
 
Zadaniem sekcji jest systematyczne rejestrowanie i zapisywanie wszystkich ciekawych, istotnych, interesujących wydarzeń z życia szkoły. Ponieważ dużo się u nas dzieje – pracy jest sporo. Wydatnie pomagają nam sekcje fotograficzna i kulturalna. Dzięki temu i naszej inwencji pozostawiamy dla potomnych barwny, kolorowy, rzetelny zapis naszej bytności w szkole, który można prześledzić na stronach wielu tomów kronik.