SEKCJA KULTURALNA
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Opiekunem sekcji jest Pani profesor Beata Michałkiewicz.

Zadaniem sekcji jest informowanie o wydarzeniach kulturalnych w mieście i regionie, współpraca z Kutnowskim Domem Kultury.