SZKOLNE KOŁO EKOLOGICZNE

Szkolne Koło Ekologiczne działa pod kierunkiem pani Katarzyny Goszczyńskiej. Członkami koła są uczniowie klas technikum i szkoły branżowej.

6 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 odbyło się uroczyste otwarcie eko-pracowni sfinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Autorką projektu„ Zielona willa dra Troczewskiego”  jest pani Katarzyna Goszczyńska. Eko-pracownia umożliwia młodzieży naukę poprzez doświadczenia obserwacje, co znacznie ułatwia przyswajanie wiedzy i czyni ciekawym proces dydaktyczny.

Nasze działania to między innymi:

  • udział w warsztatach związanych z tematyką niskiej emisji i smogiem, w ramach bloku tematycznego „ Czysty Powiat” w siedzibie ECO Kutno przy ul. Metalowej.

  • prace w szkolnym ogrodzie-sadzenie róż, zakładanie herbarium

  • sadzenie drzew na terenie szkolnego ogrodu i miasta Kutna.

  • udział w obchodach Światowego Dnia Monitoringu Wód.

  • badanie różnorodności gatunkowej mszaków i porostów w lesie w Raciborowie.

  • wycieczki do Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta Eko-Serwis w Kutnie i udział w warsztatach  na temat właściwej gospodarki odpadami.

  • organizowanie spotkań i warsztatów pod okiem lokalnych ornitologów oraz wykładów na temat zdrowego stylu życia

  • obchody Światowego Dnia Ziemi.