KOŁO LIGI OCHRONY PRZYRODY

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody w ZSZ Nr 2 rozpoczęło działalność we wrześniu 2004 roku z inicjatywy Pani Katarzyny Goszczyńskiej. 

W kolejnych latach opiekunami SK LOP były Pani Katarzyna Goszczyńska i Pani Joanna Zielińska. Nadrzędnym celem działalności Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody jest kształtowanie podstaw ekologicznych młodzieży oraz wdrażanie do działań sprzyjających harmonii funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego. 

Uczniowie naszej szkoły włączają się w działalność na rzecz ochrony przyrody i podejmują szereg związanych z tym inicjatyw. Nasze zadania to również propagowanie zdrowego stylu życia, pogłębianie wiedzy przyrodniczej, propagowanie literatury i czasopism przyrodniczych, np.” Przyrody Polskiej”. Ponadto rozwijanie umiejętności badawczych, dbanie o ogród szkolny i gromadzenie pomocy naukowych w szkolnej pracowni biologicznej. 

Obecnie Szkolne Koło LOP liczy 70 członków, którymi są zarówno uczniowie klas pierwszych, jak i wielu uczniów klas: II i III TZ żug. Przedstawicielami zarządu w roku szkolnym 2014/2015 są następujący uczniowie klasy I technikum zawodowego technik żywienia i usług gastronomicznych: – Przewodnicząca- Klaudia Nowacka -Skarbnik- Angelika Szpik – Kronikarze- Klaudia Kolasa, Joanna Pancer, Adrian Wojtalik, Katarzyna Misztal, Opiekunem jest Pani Katarzyna Goszczyńska. 

Szkole Koło Ligi Ochrony Przyrody w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 wielokrotnie zajmowało czołowe miejsca w konkursie na najlepiej pracujące koło LOP. Nagrodzono zarówno uczniów naszej szkoły jak i opiekunów. Za zasługi na rzecz zadań statutowanych Stowarzyszenia LOP, Pani Katarzyna Goszczyńska otrzymała srebrną honorową odznakę. Możemy poszczycić się wieloma nagrodami rzeczowymi, dyplomami co dokumentowane jest w naszej kronice.