SEKCJA PLASTYCZNO - DEKORATORSKA

Opiekunem sekcji jest Pani profesor Małgorzata Ledzion.

Zadaniem sekcji jest :

  • dbałość o wystrój i estetykę szkoły,

  • przygotowywanie gazetek okolicznościowych,

  • pomoc w przygotowywaniu dekoracji na szkolne uroczystości,

  • organizowanie konkursów plastycznych,

  • prezentacja twórczości młodzieży