SEKCJA PLASTYCZNO - DEKORATORSKA

Opiekunem sekcji jest Pani profesor Małgorzata Ledzion.

Zadaniem sekcji jest :
  • dbałość o wystrój i estetykę szkoły,
  • przygotowywanie gazetek okolicznościowych,
  • pomoc w przygotowywaniu dekoracji na szkolne uroczystości,
  • organizowanie konkursów plastycznych,
  • prezentacja twórczości młodzieży