SZKOLNE KOŁO
LIGI OBRONY KRAJU

Główne cele koła to:
  • upowszechnianie wśród młodzieży znajomości zasad ratownictwa pierwszej pomocy przed medycznej;
  • ćwiczenie umiejętności ratowania poszkodowanych w różnych sytuacjach zagrożenia życia;
  • zapoznanie z terenoznawstwem, zdobywaniem umiejętności orientowania się w terenie i posługiwania się mapą;
 Popularyzacja strzelectwa sportowego, w tym : 
  • Kształtowanie postawy zawodnika i umiejętności rywalizacji
  • Kształtowanie umiejętności techniki strzelania z broni sportowej w różnych pozycjach strzeleckich
  • Reprezentowanie szkoły w zawodach strzeleckich w ramach Powiatowej Ligi Strzeleckiej.
  Członkowie naszego koła odnosili liczne sukcesy w zawodach na szczeblu miejskim i powiatowym.
 
  Przewodniczącą koła LOK jest Natalia Kuśmider z kl. II Żug.
 
  Opiekunem jest prof. Grzegorz Wojtasiak
 
  Wśród  najlepszych strzelców są :
 
  Dawid Kubiak i Konrad Kucharski z kl. II Hot i Krystian Hiszpański z kl. II ZSZ Kucharz