SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

Jak zostać wolontariuszem?
 
Kilka cech, które powinny charakteryzować wolontariusza:
 • Dużo optymizmu i chęci do działania,
 • Motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • Umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,
 • Odwaga i brak barier psychicznych,
 • Odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność.
Kodeks etyczny wolontariusza
 
 • Być pewnym –  Zastanów się dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
 • Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
 • Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, nie uderzaj innych.
 • Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
 • Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.
 • Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę.
 • Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji
 •  i pracy.
 • Być osobą, na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
 • Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.
 
Dlaczego warto angażować się w wolontariat?
 
Wolontariat stwarza szansę:
 • Wykorzystania własnych umiejętność i doświadczeń,
 • Rozwijania zainteresowania,
 • Zdobycia doświadczeń w nowych dziedzinach,
 • Zawarcia przyjaźni,
 • Wywierania wpływ na zmiany społeczne,
 • Zaangażowania się w działania na rzecz społeczności, lokalnej.