COVID-19

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dra. A. Troczewskiego w Kutnie od 25 maja 2020 r. do odwołania z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

KORONAWIRUS

PAMIĘTAJ

JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU

KWARANTANNA

ZASADY KWARANTANNY

DEZYNFEKCJA RĄK

WEJŚCIE UCZNIA NA TEREN SZKOŁY

WEJŚCIE DO SZKOŁY OSOBY Z ZEWNĄTRZ

WYJŚCIE UCZNIA ZE SZKOŁY

OŚWIADCZENIA RODZICÓW

PRZEBYWANIE UCZNIA W SZKOLE

ŚCIEŻKI SZYBKIEJ KOMUNIKACJI Z RODZICAMI

KARTA MONITORINGU CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH

PROCEDURA ORGANIZAJI ZAJĘĆ

UCZEŃ Z OBJAWAMI COVID-19

PRACOWNIK Z OBJAWAMI COVID-19

WYRAŻENIE ZGODY NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA

WEJŚCIE I WYJŚCIE UCZNIA Z EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO

PROCEDURA ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE W OKRESIE PANDEMII

CZŁONEK KOMICJI Z OBJAWAMI COVID-19