You are currently viewing Gwiazdka 2012

Gwiazdka 2012

W dniach 6-8 grudnia 2012 r. mieliśmy okazję po raz kolejny zaprezentować się na  XI Ogólnopolskim Pokazie Stołów Wigilijnych – Gwiazdka 2012 organizowanym przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. 

Tym razem naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy II TZ kelner – Izabela Marciniak i Ewelina Komorowska pod opieką wychowawcy pani Marioli Dębowskiej oraz pani Joanny Andrzejewskiej. W konkursie wzięły udział delegacje z 25 szkół z różnych stron Polski oraz z Ukrainy. Zadaniem konkursowym  było przygotowanie stoiska prezentującego świąteczne tradycje swojego regionu oraz sporządzenie potraw wigilijnych, które były prezentowane podczas Bufetu Regionalnego. Zmaganiom uczestników przyglądało się bacznie jury. Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani certyfikatami uczestnictwa oraz upominkami, które były wręczane podczas Wieczoru Galowego.  

Organizatorzy podczas trwania konkursu zapewnili uczestnikom liczne atrakcje m.in. pokaz Makiety Dawnego Poznania – widowisko „światło i dźwięk” w podziemiach Kościoła Franciszkanów czy występ aktorów Teatru Wielkiego w Poznaniu. Wszyscy uczestnicy mieli okazję poznać materialne i duchowe tradycje świąt w danym regionie.  Bardzo miłą niespodziankę sprawił nam absolwent  naszej szkoły, Adam Psurski  (obecnie student III roku  niniejszej uczelni), który specjalnie przyjechał na konkurs, aby zobaczyć się z nauczycielami z byłej szkoły. Konkursowi towarzyszyła wspaniała atmosfera, która sprzyjała duchowemu przeżywaniu nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Wróciliśmy pełni wrażeń i nowych doświadczeń.

Dodaj komentarz