You are currently viewing Gwiazdka 2013

Gwiazdka 2013

W dniach 5-7 grudnia 2013 r. mieliśmy okazję po raz kolejny zaprezentować się na  XII Ogólnopolskim Pokazie Stołów Wigilijnych – Gwiazdka 2013 organizowanym przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Tym razem naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy VI TZ technik organizacji usług gastronomicznych – Ewelina Byczek i Paulina Kaczor pod opieką  pani Marioli Dębowskiej oraz pani Joanny Andrzejewskiej.  
 
W konkursie wzięły udział delegacje z 15 szkół z różnych stron Polski oraz z Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Białorusi oraz Słowacji. Zadaniem konkursowym  było przygotowanie stoiska prezentującego świąteczne tradycje swojego regionu oraz sporządzenie potraw wigilijnych, które były prezentowane podczas Bufetu Regionalnego. Zmaganiom uczestników przyglądało się bacznie jury.   Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani certyfikatami uczestnictwa oraz upominkami, które były wręczane podczas Wieczoru Galowego.  
 
Organizatorzy podczas trwania konkursu zapewnili uczestnikom liczne atrakcje m.in. wycieczkę po zabytkach Poznani czy występ uczniów Szkoły Baletowej w Poznaniu oraz zespołu z Kołomyji. Wszyscy uczestnicy mieli okazję poznać materialne i duchowe tradycje świąt w danym regionie.   Konkursowi towarzyszyła wspaniała atmosfera, która sprzyjała duchowemu przeżywaniu nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Wróciliśmy pełni wrażeń i nowych doświadczeń.

Dodaj komentarz