You are currently viewing Projekty unijne <br> w Troczewskim

Projekty unijne
w Troczewskim

W dniach 8 i 13 listopada 2014r. odbyły się pierwsze zajęcia kursu piekarniczo – cukierniczego w ramach projektu  „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu”. W programie uczestniczy 8 uczniów z klas trzecich technikum – E. Brelińska,  K. Kamorska, M. Zamerski, Ł. Żakieta, Ł. Kruczkowski, N. Antczak, A. Radke,  D. Jędrzejewski, którzy chcą poszerzyć wiedzę, nabyć i doskonalić umiejętności z zakresu produkcji piekarniczo – cukierniczej. Kurs prowadzi mgr inż. Elżbieta Olejniczak. 
 
Główny  cel kształcenia to przygotowanie teoretyczne uczniów z zakresu technologii produkcji cukierniczej i  piekarskiej oraz przygotowanie praktyczne uczniów  w zakresie:
  • rozróżniania, oceny  jakości i przydatności surowców, dodatków do żywności
  • do produkcji piekarskiej i cukierniczej,
  • posługiwania się dokumentacją technologiczną oraz korzystania z receptur cukierniczych,
  • obsługiwania urządzeń stosowanych w produkcji cukierniczej,
  • sporządzania półproduktów i gotowych wyrobów cukierniczych oraz wybranego asortymentu pieczywa pszennego i mieszanego.
Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z prezentacją multimedialną dotyczącą zagadnień związanych z bazą surowcową, procesami technologicznymi w produkcji piekarniczo – cukierniczej, podstawowym sprzętem i urządzeniami oraz przepisami BHP wykonywali następujące ćwiczenia: 
 
ĆWICZENIE 1: ocena jakościowa surowców, przygotowanie półproduktów oraz wyrób produktu – Tort  włoski. 
 
ĆWICZENIE 2: dobór sprzętu i urządzeń do produkcji cukierniczej, ocena jakościowa surowców, przygotowanie półproduktów oraz wyrób produktu – Sernik pomarańczowy na blacie czekoladowo – kawowym. 
 
Sposoby realizacji programu poprzez stosowanie szerokiej gamy surowców, dodatków do żywności oraz przygotowanie różnorodnych półproduktów cukierniczych, dobieranie interesujących ćwiczeń praktycznych motywują uczniów do pracy i systematycznego udziału w zajęciach oraz dają poczucie satysfakcji  z  przygotowanych wyrobów. Uczniowie solidnie i chętnie wykonują wszystkie zadania i ćwiczenia.

Dodaj komentarz