You are currently viewing Obchody 160. rocznicy <br> urodzin dr. A. Troczewskiego

Obchody 160. rocznicy
urodzin dr. A. Troczewskiego

W dniu 1 czerwca 2021 roku w społeczność naszej szkoły obchodziła Święto Patrona dr. Antoniego Troczewskiego. W ramach obchodów w klasach pierwszych technikum przeprowadzony został test z wiedzy o Naszym Patronie pod kierunkiem Pana profesora Grzegorza Wojtasiaka i Pana Rafała Taglewskiego. 

Uczniowie mogli również zapoznać się z prezentacją dotyczącą działalności dr Troczewskiego w czasie przerw międzylekcyjnych, przygotowaną przez uczennice Kingę Półtorak pod kierunkiem Pana Rafała Taglewskiego. Kulminacyjnym punktem był udział Pocztu Sztandarowego wraz z uczniami klas I Technikum Zawodowego technik żywienia i usług gastronomicznych i I Technikum Zawodowego technik technologii żywności w uroczystościach miejskich (willa dr Troczewskiego, grób patrona na cmentarzu parafialnym), gdzie wysłuchaliśmy odczytów związanych z postacią doktora i historią miasta Kutna. 

Delegacja uczniów złożyła wiązanki kwiatów przy pomniku honorowego obywatela naszego miasta oraz na jego grobie na cmentarzu. Ten dzień stał się żywą lekcją historii oraz tradycji, która w naszej szkole jest kultywowana codzienną pracą z młodzieżą zgodnie z przesłaniem doktora Troczewskiego.

Dodaj komentarz