Niecodzienna uroczystość w „Troczewskim”

Dziś w murach naszej szkoły miała miejsce niecodzienna uroczystość. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie – Joanna Zielińska i Prezes Kutnowskiego Szpitala Samorządowego im. dr. Antoniego Troczewskiego Sp. z o.o. – Artur Gur podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. W uroczystości uczestniczyli zaszczytni goście: przedstawiciele władz powiatowych ze starostą Danielem Kowalikiem na czele, wiceprezydent Kutna Zbigniew Wdowiak, przedstawiciele szpitala, reprezentanci instytucji powiatowych, placówek oświatowych, związków zawodowych oraz przedstawiciele firm i hoteli współpracujących z naszą szkołą. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu nawiązała do historii placówki, która powstała ponad sto lat temu z inicjatywy doktora Antoniego Troczewskiego. Przypomniała postać tego społecznika, którego za patrona obrał również Kutnowski Szpital Samorządowy. Podkreśliła, że obie te instytucje starają się godnie wypełniać idee zapoczątkowane przez tego wielkiego społecznika. Artur Gur natomiast sprecyzował cele i kierunki rozpoczętej dziś współpracy. Określił je jako „Pięć plus”. Program ten ma polegać nie tylko na biernej (prelekcje, wykłady) i czynnej (podstawowe badania przeprowadzone w szkole) profilaktyce, ale też na propagowaniu aktywności fizycznej, czy przeprowadzeniu kursów pierwszej pomocy. Daniel Kowalik – Starosta Powiatu Kutnowskiego życzył powodzenia tej akcji i owocnej współpracy. Po uroczystym podpisaniu stosownych dokumentów goście zostali zaproszeni do obejrzenia krótkiej części artystycznej, a następnie na słodki poczęstunek.

0 Komentarzy

Europejski Dzień Języków

Decyzją Rady Europy 26 dzień września został ustanowiony Europejskim Dniem Języków. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się uroczystość, której celem było promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz propagowanie uczenia się języków przez całe życie. Uczniowie klas I TZ oraz III BS I Stopnia zostali zaproszeni do quizu językowego sprawdzającego wiedzę o językach naszego kontynentu. I miejsce w tej rywalizacji zdobyła klasa I TZ hotel/terminale, wygrywając tym samym certyfikat na przełożenie sprawdzianu. II miejsce zajęła klasa I TZ żug/żywn, zdobywając certyfikat na przełożenie kartkówki, natomiast na najniższym stopniu podium stanęła klasa III BS I Stopnia, wygrywając dzień bez odpowiedzi ustnej. Gorycz porażki osłodziły cukierki, które otrzymali wszyscy uczestnicy zabawy. W organizację tej nietypowej lekcji języka obcego z okazji Europejskiego Dnia Języków zaangażowani byli uczniowie wielu klas, a jej pomysłodawczynią była pani Małgorzata Ledzion.

0 Komentarzy

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZA NAMI

24.09.2021r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz wybory nauczycieli na stanowisko Opiekuna SU oraz Rzecznika Praw Ucznia. Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby: Przewodnicząca SU: Aleksandra Karczewska, kl. III TZ 4 technik hotelarstwa Zastępcy przewodniczącej: Magdalena Majczak z kl. III TZ 4 technik hotelarstwa, Bartosz Buczyński z kl. IV TZ technik eksploatacji portów i terminali oraz Aleksandra Mazurek z kl. III TZ 5 technik hotelarstwa. Opiekunem SU została p. Karina Karasińska-Pirowska, natomiast Rzecznikiem Praw Ucznia - p. Aleksandra Trukawa. Wszystkim głosującym dziękujemy za wysoką frekwencję, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

0 Komentarzy

Wycieczka dydaktyczna do stacji kontroli pojazdów

W dniu 22. września 2021 r. klasa III TZ - technik eksploatacji portów i terminali pod opieką nauczycieli p. Leona Wieczorka i p. Mirosława Ziębińskiego wybrała się do stacji kontroli pojazdów w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Kutnie. Uprawniony diagnosta przedstawił uczniom ścieżkę do kontroli pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

0 Komentarzy