You are currently viewing Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2021 r. w murach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego miała miejsce doniosła uroczystość. Zebrani na sali goście, przedstawiciele Rady Rodziców, grono pedagogiczne, emerytowani nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie byli świadkami niezwykłego wydarzenia. Święto Edukacji Narodowej połączone zostało ze wzruszającym ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Wszystkich zebranych przywitała pani Dyrektor Joanna Zielińska, która na wstępie podkreśliła, że wychowanie młodego pokolenia nie jest zadaniem łatwym. Dlatego też aby być nauczycielem, trzeba po prostu lubić młodzież. Dzień Edukacji Narodowej to okazja do podsumowań i refleksji. Tradycją naszej szkoły w tym uroczystym dniu jest podsumowanie wyników rywalizacji o Puchar Dyrektora Szkoły w nauce i frekwencji za ubiegły rok szkolny. III miejsce w tej rywalizacji zdobyła klasa pani Anny Sujeckiej – obecnie III TZ 4 żug/żywn., na wyższym stopniu podium stanęła klasa III TZ 4 hotel, w której obowiązki wychowawcy pełni pan Grzegorz Wojtasiak. I miejsce natomiast zajęli uczniowie klasy IV TZ żug/żywn., której opiekunem jest pani Barbara Rosiak-Indrzejczyk. Należy nadmienić, że to drugie z rzędu zwycięstwo tej klasy w rywalizacji w nauce i frekwencji. Za ogromny trud i poświęcenie oraz za szerzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym pani Dyrektor przyznała nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi nagrody. Otrzymali je następujący nauczyciele: pani Wicedyrektor Małgorzata Gładysiak, pani Julita Ryś, pani Joanna Andrzejewska, pan Włodzimierz Błaszczyk, pani Karolina Charążka, pani Mariola Dębowska, pani Emilia Durka, pani Monika Gasik, pani Małgorzata Kajszczarek-Szychowska, pani Karina Karasińska-Pirowska, pani Izabela Kowalik, pani Danuta Maj, pani Beata Michałkiewicz, pani Małgorzata Nowak-Kaczorkiewicz, pani Elżbieta Olejniczak, pani Dorota Rajko, pani Barbara Rosiak-Indrzejczyk, pan Leon Wieczorek, pani Monika Ziębińska, pani Ewa Żydowo oraz pracownicy administracji i obsługi. Z rąk Starosty Kutnowskiego Daniela Kowalika nagrodę odebrali natomiast: pani Anna Sujecka i pan Mirosław Ziębiński. Na zakończenie swojego wystąpienia pani Dyrektor życzyła wytrwałości w wypełnianiu misji nauczycielskiej połączonej z sukcesami w życiu zawodowym i osobistym. Po ciepłych słowach płynących od zaproszonych gości nastąpiło długo oczekiwane uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Zwieńczeniem uroczystości był występ artystyczny uczniów klasy III TZ 5 hotel przygotowany pod kierunkiem pani Doroty Rajko i przy pomocy pani Małgorzaty Ledzion. W tak podniosłej atmosferze refleksji, ale i radości upłynął kolejny Dzień Edukacji Narodowej.

 

Dodaj komentarz