You are currently viewing OTRZĘSINY

OTRZĘSINY

2 listopada 2021 r. odbyły się otrzęsiny klas pierwszych. Gośćmi honorowymi byli uczniowie klasy I technik hotelarstwa / technik eksploatacji portów i terminali zwychowawcą Panią Kariną Karasińską – Pirowską, I technik żywienia i usług gastronomicznych / technik technologii żywności z wychowawcą Panią Karoliną Charążką oraz I magazynier – logistyk z wychowawcą Panią Małgorzatą Nowak – Kaczorkiewicz. Uczniowie w atmosferze dobrej zabawy, w obecności dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego, swoich wychowawców i starszych kolegów, prezentowali umiejętności artystyczno-plastyczne, sprawność fizyczną i intelektualną. Z niezwykłym oddaniem i zapałem podejmowali wyzwania, rywalizując o zwycięstwo i tytuł najlepszej klasy.Nie obyło się również bez konkurencji dla wychowawców. Sprawdzaliśmy ich „giętki język” i znajomość ortografii. Uroczystość ta miała na celu integrację uczniów klas pierwszych z całą społecznością szkolną i ich wychowawcami. Każdy pierwszak otrzymał słodki upominek i drobny prezent od starszych kolegów. I miejsce,  czyli nagrodę zwolnienia z odpowiedzi  ustnych w dniu 04.11.2021r oraz zaszczyt organizacji otrzęsin w przyszłym roku szkolnym zdobyła klasa I technik żywienia i usług gastronomicznych / technik technologii żywności. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji i liczeniem punktów czuwało jury: p. Joanna Zielińska – dyrektor szkoły, p. Julita Ryś – kierownik szkolenia praktycznego, p. Włodzimierz Błaszczyk – nauczyciel wychowania fizycznego, Aleksandra Karczewska – przewodnicząca SU, Hubert Michalak i  Gabriela Sikorska –uczniowie klasy  II technik hotelarstwa / technik eksploatacji portów i terminali.Na zakończenie pierwszaki  złożyły „ślubowanie na wesoło”. Program imprezy i wszystkie dekoracje przygotowała klasa II technik hotelarstwa / technik eksploatacji portów i terminali pod czujnym okiem wychowawcy klasy p. Aleksandry Trukawy. Za przygotowanie oprawy muzycznej składamy podziękowania chłopcom z radiowęzła: Bartkowi Sobczykowi, Miłoszowi Jarocie, Nikodemowi Baraniakowi i Adamowi Chorążykowi. Dyrekcja szkoły wraz z gronem pedagogicznym i całą społecznością szkoły życzy nowoprzyjętym uczniom wielu sukcesów i nieustającego zapału do osiągania wysokich wyników w nauce. Pragniemy, aby dobry nastrój i duch rywalizacji nieustannie towarzyszyły im w pokonywaniu trudności w zdobywaniu szczytów na drodze wyznaczonego celu.

Dodaj komentarz