KOMUNIKAT DYREKTORA

W związku z Zarządzeniem Nr 7/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie z dnia 19.11.2021 o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy w szkole, informuję, iż dotychczasowy harmonogram zajęć zostaje przedłużony do dnia 22.12.2021 r.

Przypominam, że zajęcia dla wszystkich klas odbywają się zgodnie z planem (ze wskazaniem w harmonogramie: w szkole, zakładzie pracy, zdalnie). 

Zobowiązuję uczniów do przestrzegania Regulaminu organizacji pracy i zajęć w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie.
             Dyrektor szkoły
             Joanna Zielińska

Dodaj komentarz