You are currently viewing „Kręci mnie mój zawód” –  konkurs filmowy

„Kręci mnie mój zawód” – konkurs filmowy

W ubiegłym miesiącu uczniowie klasy II BS po szkole podstawowej wzięli udział w konkursie filmowym pod nazwą „Kręci Mnie Mój Zawód”. Jego organizatorem był Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, zaś współorganizatorem – Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Konkurs został objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty – Waldemara Flajszera.

Celem zmagań było:

  • promowanie pracy zawodowej jako źródła sukcesu osobistego;
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku szkół prowadzących kształcenie zawodowe;
  • promocja osiągnięć i potencjału uczniów szkół zawodowych;
  • popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie łódzkim;
  • wskazanie możliwości zawodowych na rynku pracy;
  • zachęcanie uczniów do świadomego planowania ścieżki kariery zawodowej.

Zadaniem młodzieży było nakręcenie trzyminutowego filmu promocyjnego dotyczącego wykonywania wybranego zawodu/zawodów lub związanego z nim stanowiska/stanowisk pracy
oraz innych elementów promujących wybrany zawód.

Uczniowie „Troczewskiego” pod kierunkiem pani Emilii Durki przygotowali film dotyczący zawodu kucharz i zajęli zaszczytne III miejsce. Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w najbliższym czasie w Łodzi.  Gratulujemy uczniom i nauczycielowi oraz  życzymy dalszych sukcesów.

Dodaj komentarz