Kręci mnie mój zawód

Klasa II kucharz po podstawówce w marcu wzięła udział w konkursie filmowym pt. „Kręci Mnie Mój Zawód”.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, współorganizatorem Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Konkurs został objęty patronatem przez Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty – Waldemara Flajszera.

Celem konkursu było:

  • promowanie pracy zawodowej jako źródła sukcesu osobistego;
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku szkół prowadzących kształcenie zawodowe;
  • promocja osiągnięć i potencjału uczniów szkół zawodowych;
  • popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie łódzkim;
  • wskazanie możliwości zawodowych na rynku pracy;
  • zachęcanie uczniów do świadomego planowania ścieżki kariery zawodowej.

Przedmiotem Konkursu było stworzenie 3 minutowego filmu promocyjnego dotyczącego wykonywania wybranego zawodu/zawodów lub związanego z nim stanowiska/stanowisk pracy
oraz innych elementów promujących wybrany zawód.

Uczniowie Troczewskiego pod opieką Emilii Durki przygotowali film dotyczący ich zawodu kucharz, dzięki któremu zajęli III miejsce.

Właśnie dzisiaj dnia 11.05.2022r. odebraliśmy nagrody za zajęcie III miejsca. Wróciliśmy z dyplomami, słuchawkami i pięknym pucharem. Puchar wraz z klawiaturą komputerową  i książkami przekazaliśmy na ręce pani dyrektor. Oprócz tego zdobyliśmy kolejne ważne i cenne dla nas doświadczenie.

Dodaj komentarz