Zakończenie programu „Mobilni Zawodowcy”

W dniu 12 maja 2022r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego odbyła się uroczystość zakończenia i podsumowania projektu „Mobilni Zawodowcy” realizowanego przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Uczestnicy to uczniowie następujących kierunków kształcenia: technik hotelarstwa, technik technologii żywności oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Miejscem stażu była Grecja, gdzie młodzież od 18.03.2022r. do 12.04.2022r. zdobywała pierwsze doświadczenie zawodowe w środowisku międzynarodowym oraz podnosiła kompetencje społeczne i językowe. Mentorami byli właściciele Hotelu „Honorata” w Paralii, w pobliżu Katerini – Honorata Domachowska Lavantisoti i Antonis Lavantisoti. Koordynatorem projektu była Julita Ryś kierownik szkolenia praktycznego. Opiekę nad uczestnikami praktyk sprawowali nauczyciele przedmiotów zawodowych w ZSZ Nr 2 Monika Ziębińska, Joanna Andrzejewska, Beata Michałkiewicz i Aleksandra Trukawa. W ramach projektu uczniowie mieli zorganizowane różnorodne wycieczki, dzięki którym poznali kulturę, kuchnię, historię i tradycję Grecji. Staż umożliwił młodzieży zdobycie doświadczenia zawodowego, poznania zasad funkcjonowania europejskich firm oraz nawiązanie międzynarodowych kontaktów. Jedną z najistotniejszych korzyści wynikających z realizacji projektu jest zwiększenie szans przyszłych absolwentów szkoły na znalezienie pierwszej pracy. Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki, transport lokalny zostały pokryte z budżetu projektu. Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali: dokument Europass Mobility i certyfikat potwierdzający ich zagraniczną ścieżkę kształcenia praktycznego. W trakcie realizacji stażu podjęto szereg działań upowszechniających propagowanie rezultatów projektu.W uroczystości szkolnej z udziałem powiatowych władz oświatowych, przedsiębiorców współpracujących ze szkołą i rodziców uczestnicy stażu podzielili się swoimi wrażeniami.Prezentację multimedialną przygotowała Aleksandra Karczewska a fotorelację Julia Frontczak – uczennice klasy III Technikum Zawodowego technik hotelarstwa.

Dodaj komentarz