„Nic dla siebie, wszystko dla innych” – Święto Patrona Szkoły

Od 1995 roku tradycją Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie są coroczne obchody Święta Patrona Szkoły, na które zapraszani są przedstawiciele organu prowadzącego, społeczność szkolna oraz lokalna. Nie inaczej było w tym roku. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.50 wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Pani dyrektor Joanna Zielińska serdecznie powitała przybyłych gości: p. Magdalenę Krupińską-Kotulską – wicestarostę powiatu kutnowskiego, p. Mariusza Jagielskiego – wizytatora delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi, Delegatura w Kutnie,  p. Bożenę Gajewską – prezes TPZK, p. Bartosza Serendę –  zastępcę dyrektora szpitala do spraw jakości i komunikacji, absolwenta szkoły, a także grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów. 

Pani dyrektor w swoim wystąpieniu podkreśliła doniosłość działań Antoniego Troczewskiego w naszym mieście, a następnie zwróciła uwagę na to, że od 1907 roku, czyli od chwili utworzenia pierwszej w Kutnie szkoły średniej o profilu zawodowym, pragnienia doktora są konsekwentnie realizowane. Wymieniła atuty szkoły, przede wszystkim nowoczesną bazę dydaktyczną do kształcenia zawodowego. Przypomniała też o praktykach i stażach zawodowych dla naszych uczniów i absolwentów oraz o współpracy szkoły z lokalnymi przedsiębiorcami. Głos zabrali również przybyli na uroczystość goście. 

         W dalszej części uroczystości nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu o życiu i działalności patrona szkoły – doktora Antoniego Troczewskiego oraz wręczenie nagród zwycięzcom – klasie I BS magazynier-logistyk (reprezentanci: Wiktor Stręciwilk, Kacper Arkita, Paulina Matusiak) za I miejsce oraz klasom I TZ technik hotelarstwa (reprezentanci: Oliwia Gradecka, Aleksandra Jagiełlo) i I TZ technik technologii żywności (reprezentanci: Natalia Maślanka, Roksana Rzetelska, Julia Maciaszek), które zajęły ex aequo II miejsce. Uczniowie reprezentujący te klasy w drugim etapie szkolnego konkursu odebrali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

         Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zgromadzenie obejrzeli program artystyczny, który przygotowali uczniowie klas: I TZ technik technologii żywności i I BS magazynier logistyk pod kierunkiem p. Karoliny Charążki i p. Małgorzaty Nowak-Kaczorkiewicz.  Dekoracją zajęła się natomiast kl. I TZ technik hotelarstwa/technik eksploatacji portów i terminali pod kierunkiem p. Kariny Karasińskiej-Pirowskiej.

         Miłym akcentem w czasie uroczystości było zaproszenie zgromadzonych gości do wspomnienia ostatniego stażu zawodowego w Grecji w ramach programu Erasmus + dzięki wyświetlanej prezentacji multimedialnej. Gabriela Sikorska z kl. II TZ technik hotelarstwa dokonała podsumowania pracy i przypomniała miejsca, które odwiedziła młodzież.

Uroczystość pozostawiła w naszej pamięci wspomnienie Antoniego Troczewskiego jako człowieka charyzmatycznego i reprezentującego wartości godne naśladowania. 

Dodaj komentarz