Podsumowanie projektu „Międzynarodowe praktyki….”

W miniony piątek odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Międzynarodowe praktyki początkiem drogi zawodowej”, w którym uczestniczyła młodzież naszej szkoły. Uczestniczyli w niej przedstawiciele organu prowadzącego, kuratorium, instytucji współpracujących ze szkołą, pracodawcy, rodzice uczniów biorących udział w projekcie, uczniowie szkoły, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Projekt „Międzynarodowe praktyki początkiem drogi zawodowej”  był w 100% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. 

27 uczniów szkoły, kształcących się w kierunkach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik technologii żywności, odbyło zagraniczny staż w Grecji w terminie od 07.03.2022r. do  01.04.2022r. Partnerem projektu była organizacja SigiannisS. Oksana Wioska OE. White Blue Tour Service, działająca na greckim rynku od 2008 roku.

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych 
i organizacyjnych uczniów, a także stworzenie warunków, w których uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności nabyte w szkole.

Staż zagraniczny umożliwił młodzieży zdobycie doświadczenia zawodowego oraz nawiązanie międzynarodowych kontaktów. Jednak największą korzyścią wynikającą z realizacji projektu jest zwiększenie szans przyszłych absolwentów szkoły na znalezienie ciekawej i dającej możliwości dalszego rozwoju pracy .

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli również w różnych wycieczkach, dzięki którym poznali kulturę, historię i tradycję Grecji. Zwiedzili Epidauros –  starożytny teatr słynący z doskonałej akustyki, powstały w 330 r. p.n.e. Warto wspomnieć, że do dziś są w nim wystawiane dramaty starożytnych dramaturgów. Odwiedzili Korynt, a w nim ruiny archaicznej świątyni Apollina z ok. 540 r. p.n.e. oraz Mykeny, gdzie  znajduje się grób Agamemnona z ok. 1250 r. p.n.e. Uczestnicy projektu zawitali również do Nafplio- pierwszej stolicy Grecji. Wycieczki te uświadomiły uczniom,  że Grecja jest piękna i tajemnicza.

Należy podkreślić, że udział w projekcie był bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny w Grecji zostały w pełni pokryte z budżetu projektu.

Koordynatorem projektu była p. Julita Ryś – kierownik szkolenia praktycznego. Opiekę nad uczestnikami praktyk  sprawowali nauczyciele przedmiotów zawodowych: Karina Karasińska-Pirowska, Aleksandra Szymczak, Sylwia Buczkowska, Agnieszka Mularczyk.

Dodaj komentarz