Apel porządkowy dla klas drugich i trzecich

Dnia 8.09.2022 obył się apel porządkowy dla klas drugich i trzecich technikum i branżowej szkoły I stopnia.

Tematyką spotkania było bezpieczeństwo w szkole i poza nią, zapisy Statutu Szkoły i ich przestrzeganie oraz wpływ frekwencji na osiągane wyniki w nauce.

Dodaj komentarz