Lepiej zapobiegać niż leczyć – szkolna kampania profilaktyki chorób zakaźnych

Na zdrowie i długość życia o wiele większy wpływ niż leczenie chorób mają działania profilaktyczne, których celem jest uniknięcie zachorowania.

Profilaktyka wczesna obejmuje wszystkie działania, które skupiają się na kształtowaniu prawidłowych wzorców zdrowotnych. Jest to przede wszystkim edukacja na temat czynników ryzyka i czynników sprzyjających zachorowaniu, a także codziennych zachowań, które mają negatywny wpływ na zdrowie. Do tego rodzaju działań profilaktycznych zaliczane są również szczepienia ochronne.

15 września 2022 roku, podczas przerw szkolnych, członkowie Szkolnego Koła PCK zachęcali młodzież do odpowiedzialnych zachowań zdrowotnych przez udział w akcji edukacyjnej. Na szkolnych korytarzach pojawili się uczniowie – lekarze, którzy szczepili odważnych śmiałków, natomiast piękne uczennice – pielęgniarki rozdawały ulotki informacyjne. Akcja przebiegała w miłej, wesołej atmosferze, przy dżwiękach muzyki, wywołując duże zainteresowanie wśród społeczności szkolnej.

Nad przebiegiem szkolnej kampanii profilaktyki chorób zakaźnych czuwali opiekunowie SK  PCK.

Dodaj komentarz