Szkolne obchody Europejskiego Dnia Języków

26 września obchodzimy Europejski  Dzień Języków. Z tej okazji  27 września 2022 r.  młodzież wybranych klas uczestniczyła w szkolnych obchodach tego święta,    przygotowanych przez klasy: IV TZ  5 technik eksploatacji portów i terminali, IV TZ 5 technik technologii żywności oraz IV TZ 4 technik technologii żywności. Celem uroczystości było ukazanie różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu oraz udowodnienie, że nauka języków obcych jest niezwykle ważna i może jej towarzyszyć dobra zabawa. Prowadzący szkolną imprezę zaproponowali wiele atrakcji. Po przedstawieniu najważniejszych informacji na temat historii Europejskiego  Dnia Języków z głośników rozbrzmiały znane wszystkim dźwięki  piosenek: angielskiej „Old McDonald had a farm” i czeskiej „Jožin Z Bažin”.  W rolę starego McDonalda brawurowo wcielił się Patryk Kamiński. Wielbiciele języków obcych mogli zmierzyć się z polskimi, angielskimi, ukraińskimi (Takhmina  Baklan), włoskimi (Jakub Marek), a nawet tureckimi „łamańcami językowymi”. Z najdłuższym słowem w języku angielskim, liczącym aż 45 liter pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis, mogła sobie poradzić tylko pani profesor Danuta Maj. Francuską, anielską, niemiecką, włoską i ukraińską   wersję „Panie Janie, niech pan wstanie” odśpiewały klasy pierwsze i drugie.  Uroczystość zakończył skecz Skandynawski romans w wykonaniu Klaudii Szadkowskiej, Dawida Filipczaka i Filipa Szczygielskiego.

Obserwując reakcję publiczności, jej śmiech, śpiew i  oklaski, uznajemy Europejski  Dzień Języków w TROCZEWSKIMza wyjątkowo udany. 

Dodaj komentarz