Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla naszych uczennic

W minionym tygodniu uczennice naszej szkoły – Aleksandra Karczewska z klasy IV TZ 4 technik hotelarstwa oraz Paulina Stolińskaz klasy IV TZ 5 technik żywienia i usług gastronomicznych odebrały z rąk Kuratora Oświaty oraz Wojewody Łódzkiego dyplomy poświadczające uzyskanie stypendiów dla najlepszych uczniów w szkole. W tej doniosłej chwili towarzyszyli im wychowawcy –  Agnieszka Mularczyk oraz Grzegorz Wojtasiak.

Uroczystość odbyła się w auli wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i została uświetniona występem uczniów Łódzkiej Szkoły Muzycznej.

Dodaj komentarz