Nic dla siebie, wszystko dla innych” – Święto Patrona Szkoły

Od 1995 roku tradycją Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie są coroczne obchody Święta Patrona Szkoły, na które zapraszani są przedstawiciele organu prowadzącego, społeczność szkolna oraz lokalna. Nie inaczej było w tym roku. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.50 wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Pani dyrektor Joanna Zielińska serdecznie powitała przybyłych gości: p. Magdalenę Krupińską-Kotulską – wicestarostę powiatu kutnowskiego, p. Mariusza Jagielskiego – wizytatora delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi, Delegatura w Kutnie,  p. Jolantę Bujalską – Kowalczyk – przewodniczącą Komisji NSZZ Solidarność, p. Paulinę Kłys z KSS Sp z o. o., p. Annę Krygiel – przewodniczącą Szkolnej Rady Rodziców, a także grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów. 

Pani dyrektor w swoim wystąpieniu podkreśliła doniosłość działań Antoniego Troczewskiego w naszym mieście, a następnie zwróciła uwagę na to, że od 1907 roku, czyli od chwili utworzenia pierwszej w Kutnie szkoły średniej o profilu zawodowym, pragnienia doktora są konsekwentnie realizowane. Wymieniła atuty szkoły, przede wszystkim nowoczesną bazę dydaktyczną do kształcenia zawodowego. Przypomniała też o praktykach i stażach zawodowych dla naszych uczniów i absolwentów oraz o współpracy szkoły z lokalnymi przedsiębiorcami. Głos zabrali również przybyli na uroczystość goście. 

         W dalszej części uroczystości nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu o życiu i działalności patrona szkoły – doktora Antoniego Troczewskiego oraz wręczenie nagród zwycięzcom – klasie I TZ żug/żywn. za I miejsce, klasom I BS logistyk i I BS kucharz, które zajęły ex aequo II miejsce oraz klasie I TZ term./logistyk za miejsce III. Uczniowie reprezentujący te klasy odebrali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

         Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zgromadzeni obejrzeli program artystyczny, który przygotowali uczniowie klas: I TZ hotel i I TZ żug/żywn pod kierunkiem p. Marioli Dębowskiej i p. Moniki Żuber. Dekoracją zajęła się natomiast kl. I TZ term./logistyk pod kierunkiem p. Moniki Olczak.

         Uroczystość pozostawiła w naszej pamięci wspomnienie Antoniego Troczewskiego jako człowieka charyzmatycznego i reprezentującego wartości godne naśladowania. 

Dodaj komentarz