Uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

23 czerwca 2023 r. o godz. 8.30 rozpoczęła się uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023. Pani dyrektor Joanna Zielińska powitała wszystkich zgromadzonych, krótko podsumowała miniony rok szkolny oraz życzyła absolwentom szkoły trafnych wyborów i odpowiedzialności. Głos zabrał również p. M. Jagielski, wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie, który złożył serdecznie życzenia na wakacje, by były spokojne i wolne od natłoku spraw szkolnych. Za rok ciężkiej pracy podziękowała też p. Anna Krygiel, przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców. Miłym akcentem w czasie uroczystości było wystąpienie przedstawicieli firmy Animex, którzy w ramach programu stypendialnego wyróżnili młodzież odbywającą tam praktykę. Uczniowie o najwyższej frekwencji i największym zaangażowaniu otrzymali dyplomy uznania, drobne upominki i nagrody finansowe. W dalszej części uroczystości pani dyrektor Joanna Zielińska razem z wychowawcami wręczyła świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe tym uczniom, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Wyróżnieni zostali także uczniowie, którzy promowali naszą szkołę w środowisku lokalnym oraz budowali jej pozytywny wizerunek. Dyplomy dostali też ci, którzy w ciągu roku szkolnego zaangażowani byli w pracę w Szkolnym Kole Caritas, osiągnęli sukcesy w zawodach sportowych, reprezentowali szkołę w poczcie sztandarowym lub konkursach przedmiotowych. Następnie świadectwa otrzymali absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia kucharz i magazynier/logistyk, którzy złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pani dyrektor skierowała słowa wdzięczności do członków Rady Pedagogicznej oraz wszystkich pracowników szkoły za trud kształcenia i wychowania młodzieży. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023 zakończyły życzenia słonecznych, udanych i bezpiecznych wakacji oraz krótki występ artystyczny przygotowany przez klasę III TZ hotel/terminale pod kierunkiem wychowawcy p. Aleksandry Trukawy.

Dodaj komentarz