Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2023 r. w murach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego miała miejsce doniosła uroczystość. Zebrani na sali goście, przedstawiciele Rady Rodziców, grono pedagogiczne, emerytowani nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie byli świadkami niezwykłego wydarzenia. 250. rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej połączona została z 50. rocznicą połączenia szkół zawodowych działających w budynku naszej szkoły w jeden zakład szkolny pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 oraz ze wzruszającym ślubowaniem uczniów klas pierwszych.

         Wszystkich zebranych przywitała pani Dyrektor Joanna Zielińska, która na wstępie podkreśliła, że Dzień Edukacji Narodowej to okazja do podsumowań i refleksji. Tradycją naszej szkoły w tym uroczystym dniu jest podsumowanie wyników rywalizacji o Puchar Dyrektora Szkoły w nauce i frekwencji za ubiegły rok szkolny. III miejsce w tej rywalizacji zdobyła klasa pani Moniki Olczak – obecnie II TZ terminale, na wyższym stopniu podium stanęła klasa V TZ hotel, w której obowiązki wychowawcy pełni pani Aleksandra Szymczak. I miejsce natomiast zajęli uczniowie klasy IV TZ hotel, której opiekunem jest pani Aleksandra Trukawa. 

         Za ogromny trud i poświęcenie oraz za szerzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym pani Dyrektor przyznała nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi nagrody. Otrzymali je następujący nauczyciele: pan Włodzimierz Błaszczyk, pani Karolina Charążka, pani Emilia Durka, pani Monika Gasik, pani Elżbieta Golis, pani Karina Karasińska-Pirowska, pani Justyna Kołecka, pani Małgorzata Ledzion, pani Agnieszka Mularczyk, pani Małgorzata Nowak-Kaczorkiewicz, pani Elżbieta Olejniczak, pani Aleksandra Szymczak, pan Rafał Taglewski, pani Aleksandra Tondyra-Plewa, pani Aleksandra Trukawa oraz pracownicy administracji i obsługi.

         Z rąk Starosty Kutnowskiego Daniela Kowalika nagrodę odebrały: pani Małgorzata Gładysiak i pani Beata Michałkiewicz, zaś pani Julita Ryś otrzymała nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty.

         Na zakończenie swojego wystąpienia pani Dyrektor życzyła wytrwałości w wypełnianiu misji nauczycielskiej połączonej z sukcesami w życiu zawodowym i osobistym.

Po ciepłych słowach płynących od zaproszonych gości nastąpiło długo oczekiwane uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. 

Zwieńczeniem uroczystości był występ artystyczny uczniów przygotowany pod kierunkiem pani Karoliny Charążki na tle dekoracji.

         W tak podniosłej atmosferze refleksji, ale i radości upłynął kolejny Dzień Edukacji Narodowej.

Dodaj komentarz