Olimpiada logistyczna

26 października 2023 r. miał miejsce I etap olimpiady logistycznej. Wzięły w nim udział uczennice klasy V TZ technik eksploatacji portów i terminali: Michalina Kisielewska i Malwina Zielińska. 

Ogólnopolska olimpiada logistyczna jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są: wiedza, umiejętności  oraz postawy w obszarze branży TSL (transport, spedycja, logistyka). Głównym celem olimpiady jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, odkrywanie oraz rozwijanie pasji uczniów szkół ponadpodstawowych w obszarze TLS, pobudzenie ich twórczego myślenia, a także przygotowanie do nauki w szkołach wyższych. Ogólnopolska olimpiada logistyczna została zorganizowana przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Życzymy dziewczynom powodzenia i z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Dodaj komentarz