Szkolny konkurs poetycki

Z okazji Światowego Dnia Poezji, obchodzonego co roku 21 marca, nauczyciele języka polskiego  zachęcają do wzięcia udziału w szkolnym konkursie poetyckim pt. „Wiersz słowem malowany”.

Regulamin konkursu:

 1. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne napisanie wiersza obrazkowego (graficznego), który swoją formą przypomina jakiś kształt.
 2. Tematyka wierszy jest dowolna.
 3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas TZ i BS I stopnia.
 4. Do pracy należy dołączyć informację: imię, nazwisko autora i klasa.
 5. Każdy uczestnik może złożyć 2 prace.
 6. Każda praca nie może przekraczać formatu A4 i ma być napisana na komputerze.
 7. Prace należy dostarczyć do swojego nauczyciela języka polskiego do 15 marca 2024 roku.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 marca 2024 roku.
 9. Kryteria oceny prac:
 10. zachowanie formy wiersza graficznego,
 11. estetyka wykonania prac,
 12. sens utworu poetyckiego.

Serdecznie zachęcamy do udziału w tym nietypowym konkursie. 

Dodaj komentarz