„Nic nie tworzy przyszłości tak, jak marzenia”

W dniu 26 kwietnia 2024 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość zakończenia nauki przez klasy maturalne. Rozpoczęła się ona wystąpieniem przedstawicielek Samorządu Uczniowskiego – Oliwii Dymowskiej i Julii Ziółkowskiej, które powitały: gości, dyrekcję, grono pedagogiczne, absolwentów i rodziców. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała pani dyrektor Joanna Zielińska, która podsumowała minione pięć lat oraz razem z wychowawcami klas maturalnych – p. Elżbietą Golis, p. Agnieszką Mularczyk i p. Aleksandrą Szymczak – wręczyła uczniom świadectwa, nagrody i dyplomy, a rodzicom listy gratulacyjne. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymały: Zuzanna Łabęcka i Paulina Stolińska, zaś dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych i licznych konkursach, za działalność charytatywną i artystyczną odebrało wielu absolwentów. Serdeczne słowa w stronę młodzieży kończącej naukę skierowała Gabriela Sikorska, przedstawicielka SU i klas czwartych, życząc satysfakcjonujących wyników na egzaminie maturalnym.

            W dalszej części uroczystości głos zabrali również przedstawiciele absolwentów, którzy podziękowali gronu pedagogicznemu za wspólnie spędzone lata, a swoim wychowawcom za wsparcie i wyrozumiałość. Absolwenci złożyli ślubowanie, a po nim wszyscy zgromadzeni obejrzeli program artystyczny przygotowany przez p. Karolinę Charążkę i dziewczęta z zespołu artystycznego. O wystrój sali zadbali uczniowie klas IV pod kierunkiem p. M. Ledzion, p. A. Trukawy i p. R. Taglewskiego.

Dodaj komentarz