MAGAZYNIER - LOGISTYK

Do zadań magazyniera – logistyka należy kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru. Potrafi on korzystać z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów.
 
Absolwent tego kierunku uzyska wiedzę na temat zasad gospodarki magazynowej, zdobędzie umiejętności pracy w zespole, nauczy się rozmieszczania towarów na umówionych miejscach oraz terminowości przechowywania towarów w magazynie.
 
Zawód magazynier – logistyk daje bardzo duże możliwości zatrudniania na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Wykwalifikowaniu pracownicy w tym zawodzie są bardzo poszukiwani przez pracodawców.