TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach, w tym obsługi bagażowej, a także organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.
 
Absolwent tego kierunku potrafi obsługiwać środki transportu w portach morskich i lotniczych. Może podjąć również pracę w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa / steward. Po ukończeniu szkoły może znaleźć zatrudnienie w terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych, przedsiębiorstwach spedycyjnych i logistycznych, transportowych agencjach obsługi portów morskich i rzecznych, zarówno w kraju, jak i za granicą. 
 
Kierunek daje również świetną podbudowę do dalszego kształcenia na studiach wyższych. Zawód wskazany między innymi dla osób, które wiążą swoją przyszłość z wojskiem lub strażą pożarną.