TECHNIK HOTELARSTWA

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w szeroko rozumianej branży hotelarskiej. Zawód daje możliwości rozwoju i planowania ścieżki kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze turystyki i hotelarstwa. Istniejące i nowo powstałe obiekty hotelarskie potrzebują wysoko wykwalifikowanej kadry. 
 
Szkoła gwarantuje zdobycie doświadczenia na praktykach zawodowych w hotelach, rozszerzony program nauki języka angielskiego w zakresie potrzebnym do pracy w hotelu oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu zawodowego, który jest honorowany na europejskich rynkach pracy. 

Absolwenci naszej szkoły często kontynuują naukę na studiach magisterskich, pracując w najlepszych hotelach w Polsce i za granicą.