Technik logistyk

Technik logistyk to nowoczesny i atrakcyjny  zawód przyszłości. Szczególnie duże zainteresowanie absolwentami tego kierunku występuje w naszym regionie –
w województwie łódzkim –  w samym środku Polski i  Europy, gdzie znajduje się wiele centrów logistycznych. Jest to przede wszystkim zawód, w którym pracownik organizuje i monitoruje przepływy zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania i transportu. Logistyka znajduje się w czołówce najbardziej pożądanych zawodów, bowiem kształci specjalistów, którzy po ukończeniu szkoły posiadają wszechstronną wiedzę techniczną i ekonomiczną, znają języki obce
i sprawnie poruszają się w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Absolwenci posiadają rozległą wiedzę ekonomiczną, umiejętności planowania, organizowania, zarządzania
i negocjowania oraz posługiwania się aktami prawnymi.

Zdobyta wiedza i umiejętności w pięcioletnim cyklu kształcenia daje bardzo duże możliwości zatrudnienia w nowoczesnej firmie. To również świetna podbudowa do  prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do dalszego kształcenia na studiach wyższych. Możliwości zawodowe dla technika logistyki są naprawdę ogromne – praktycznie każda branża pozwala na wykorzystanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, aby cieszyć się pracą marzeń.

Uczniowie w trakcie nauki   przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:

SPL.01. Obsługa magazynów – egzamin odbywa się na koniec klasy III

SPL.04. Organizacja transportu – egzamin odbywa się w połowie klasy V

Uczeń, który zdał egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada świadectwo ukończenia technikum, otrzymuje dyplom  zawodowy.

Strategiczne położenie Polski  na mapie Europy i świata, sprawia, że logistyka w naszym kraju będzie zawsze odgrywała kluczową rolę. Dlatego dobry logistyk może być spokojny o swoją zawodową przyszłość. Ilość ofert pracy dla techników logistyków stale rośnie, dzięki czemu absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem ciekawej pracy.

Absolwenci mogą szukać zatrudnienia w różnych branżach, choć najpopularniejszymi wśród logistyków sektorami są:

  • firmy transportowe,
  • przedsiębiorstwa spedycyjne,
  • centra logistyczne,
  • zakłady komunikacji miejskiej,
  • przedsiębiorstwa magazynowe,
  • porty lotnicze i morskie,
  • terminale przeładunkowe.