TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Jeżeli Twoje zainteresowania dotyczą żywości, a w szczególności tego, jak wyprodukować żywność bezpieczną zdrowotnie i jak to sprawdzić doświadczalnie, kontrolując jakość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych, jest to zawód dla Ciebie.
 
W szkole kształcącej w zawodzie technik technologii żywności zdobędziesz umiejętności niezbędne do:
– planowania i prowadzenia procesów produkcji żywności,
– kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności,
– prowadzenia badań laboratoryjnych żywności.
 
Po ukończeniu tego kierunku możesz ubiegać się o pracę w:
– laboratoriach badających jakość żywności, 
– zakładach produkujących żywność
– centrach dystrybucyjnych i logistycznych.
 
Przekazując uczniom technikum wiedzę fachową z zakresu technologii żywności, równolegle przygotowujemy ich do poszukiwania i podjęcia pracy zawodowej z kraju i na terenie państw Unii Europejskiej.