TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Absolwent tego kierunku potrafi planować produkcję i ustalić asortyment potraw, dokonać oceny jakości surowców, nadzorować proces produkcji i układać jadłospisy. Profesjonalnie prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji gastronomicznej, potrafi obsługiwać nowoczesne maszyny i urządzenia używane w gastronomii, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów i pracę magazynu. 

Absolwent może kontynuować naukę na studiach wyższych lub podjąć pracę w obiektach gastronomicznych (np.: restauracje, kawiarnie, puby, promy, statki i inne środki transportu), instytucjach zajmujących się obrotem żywnością oraz upowszechnieniu wiedzy o żywieniu i żywności, a także w organizacjach ochrony konsumenta, obiektach zbiorowego zakwaterowania. 

Wiedza i umiejętności zdobyte w szkole pozwolą również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.