You are currently viewing Nauczyciel Obróbki Mięsa

Nauczyciel Obróbki Mięsa

Pani Joanna Andrzejewska i Pani Monika Ziębińska uczestniczyły w grudniu w dwudniowym spotkaniu diagnozującym końcowe umiejętności w ramach projektu: „Nauczyciel Obróbki Mięsa w Szkole XXI wieku”. 
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Spotkanie miało na celu sprawdzenie przyrostu wiedzy uczestniczek projektu po zrealizowaniu 10-dniowych praktyk (5 dni zakład mięsny , 5 dni restauracje).

Dodaj komentarz