You are currently viewing XXXIX Turniej Wiedzy <br> o Mleku i Mleczarstwie

XXXIX Turniej Wiedzy
o Mleku i Mleczarstwie

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Kutnie w dniach 11-13.04.2013r. przystąpili w Łomży do XXXIX Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie- II stopnia. 

W tym czasie trzy uczennice naszej szkoły zmagały się z trudnym testem, projektem oraz odpowiedzią ustną. W konsekwencji poradziliśmy sobie zupełnie nieźle. Uczennice klasy IV Technikum Zawodowego – technik technologii żywności: Diana Ciechomska, Klaudia Mrozek oraz Agnieszka Urbanek pod opieką mgr Elżbiety Olejniczak oraz mgr inż. Emilii Durki zostały zakwalifikowane do finału tj. zawodów III stopnia i uzyskały zwolnienie z pierwszej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Związek Rewizyjny w Warszawie oraz Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zorganizowała przybyłym na turniej uczestnikom oraz ich opiekunom atrakcje w postaci zwiedzania w  Łomży Mleczarni OSM Piątnica oraz Gorzelni Łomża.

Dodaj komentarz