You are currently viewing Finał Konkursu <br> o dr. A. Troczewskim

Finał Konkursu
o dr. A. Troczewskim

21 maja 2013r w Kutnowskim Centrum Teatru, Muzyki i Tańca odbyła się II edycja międzyszkolnego konkursu ,,Dr Antoni Troczewski-patron znany czy nieznany?” konkurs został objęty patronatem Prezydenta Miasta Kutno, pana Zbigniewa Burzyńskiego oraz Starosty Powiatowego, pani Mirosławy Gal-Grabowskiej.Do konkursu przystąpiło 10 dwuosobowych drużyn wyłonionych spośród 100 uczniów, biorących udział w szkolnych eliminacjach:

1.Gimnazjum nr 2 w Kutnie
2.Gimnazjum nr 3 im.Henryka Sienkiewicza w Kutnie
3.LO PUL im.37.Pułku Piechoty w Kutnie
4.II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie
5.III LO przy ZS nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie
6. ZSZ Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie
7. ZS nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie
8. ZS nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach
9. ZS w Żychlinie
10. ZS nr 1 w Krośniewicach

Jury reprezentowali: -p.Piotr Stasiak-Kutnowskie Towarzystwo Historyczne -p.Grzegorz Wojtasiak-ZSZ Nr 2 im. A. Troczewskiego -p.Grażyna Grobelska-Gimnazjum nr 3 -p.Piotr Bielicki ZS nr 3 im. W Grabskiego

Turniej rozpoczęło przemówienie Pani Dyrektor Urszuli Macioszczyk, która powitała wszystkich zebranych. Podziękowała KCTMiT za możliwość zorganizowania Konkursu i życzyła zawodnikom samych sukcesów oraz miłej atmosfery rozgrywek. Następnie głos zabrał p. Jacek Saramonowicz, który wspomniał o Antonim Troczewskim jako o wielkim autorytecie. Stwierdził, że tego typu konkury pomagają w pogłębianiu wiedzy o szkolnym patronie i regionie kutnowskim. 

Na koniec wystąpił Wiceprezydent Kutna, pan Zbigniew Wdowiak, który podziękował sponsorom i organizatorom oraz życzył powodzenia uczestnikom. Zmagania uczniów poprzedziła prelekcja p. P. Stasiaka ,,Dr Antoni Troczewski-niezwykły lekarz z Kutna”, urozmaicona pokazami slajdów. Wreszcie uczniowie mogli przystąpić do konkursu. Miał on formę ustną, a swoją strukturą przypominał znany teleturniej „1 z 10” Zawodnicy prezentowali swoją wiedzę na naprawdę rewelacyjnym poziomie, zważywszy na coraz wyższy stopień trudności zadawanych pytań. 

Do ścisłego finału przeszli:1. ZS nr 1 w Krośniewicach2. II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie3. III LO przy ZS nr 1 im. S. Staszica w KutniePrzed rozpoczęciem finału odbyła się prezentacja filmu ,,Kutno A. Troczewskiego” oraz wystąpienie uczennic naszej szkoły, które zapoznały wszystkich z historią ZSZ Nr 2 oraz przedstawiły film o współczesnym życiu szkoły im. dr. A. Troczewskiego. Po przerwie finaliści odpowiedzieli na serię pytań, wykazując wysoki poziom wiedzy. 

Zwyciężyła drużyna z II LO w Kutnie, drudzy byli uczniowie z III LO przy ZS nr 1. Młodzież z Krośniewic zajęła trzecią pozycję. Zdobywcy trzech pierwszych misje otrzymali atrakcyjne nagrody: tablety, odtwarzacze MP3 oraz zaproszenia na posiłek w Restauracji Rondo. Pozostali dostali nagrody pocieszenia. Nasza szkoła otrzymała specjalne podziękowania za wkład i zaangażowanie w realizację konkursu.

Dodaj komentarz