You are currently viewing Ogólnopolska Olimpiada <br> Wiedzy o Mleku

Ogólnopolska Olimpiada
Wiedzy o Mleku

W dniach 27 lutego – 1 marca 2014r. odbyła się w Łomży  XL Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. Olimpiada jest organizowana przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Naszą szkołę w II i III etapie olimpiady reprezentowały uczennice kasy IV Technikum Zawodowego – technik technologii żywności: Małgorzata Kiełbasa, Angelika Krysztofiak, Aleksandra Lesyng.

Po części testowej z zakresu technologii mleczarstwa uczennice zakwalifikowały się do III etapu olimpiady, który składał się z części testowej z ogólnej technologii żywności  i  części praktycznej polegającej na opracowaniu  projektu dotyczącego produkcji serów podpuszczkowych miękkich  oraz części ustnej obejmującej pytania z zakresu surowców, technologii oraz techniki  i  BHP w przemyśle mleczarskim.

Nasze reprezentantki radziły sobie bardzo dobrze w rozwiązywaniu zagadnień w różnych aspektach techniczno –technologicznych mleczarstwa zajmując miejsca:

Angelika Krysztofiak  – 7 miejsce, uzyskała tytuł  laureata XL Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie; 
Małgorzata Kiełbasa – 13 miejsce oraz Aleksandra Lesyng – 16 miejsce  i uzyskały tytuł finalisty XL Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. 

W klasyfikacji zespołowej nasza szkoła zajęła 4 miejsce wśród 10 szkół kształcących w zawodzie technik technologii żywności i uczestniczących w Olimpiadzie. Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie jest zamieszczona w Wykazie turniejów  i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ponadto uczennice mogą ubiegać się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów związanych z technologią żywności i żywienia bez postępowania kwalifikacyjnego. 

Uczennice były przygotowywane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych: mgr inż. Elżbietę Olejniczak, mgr inż. Annę Sujecką. Uczestniczkom olimpiady gratulujemy a uczniów zachęcamy do uczestnictwa w różnych olimpiadach,  konkursach przedmiotowych oraz podejmowania trudu rywalizacji konkursowych, który może przynieść oczekiwane efekty.

Dodaj komentarz